Hoya Celata 'White Dragon

$55.00

Formally known as Pubicalyx 'White Dragon'